Nyheter

Sophantering i Genuan 2

 

Vi är ledsna att återigen påminna om sorteringen i soprummet.

OBS! Föreningen tar ej hand om grovsopor, det får var och en transportera till återbruket.

Om ni är osäkra på vad som får kastas i soprummet ber vi er vänligen att läsa på det stora sorteringsbladet som sitter på soprumsdörrens insida.

 

Vi riskerar att få en kraftigt höjd sopavgift om vi tillsammans inte kan hantera sopsorteringen.

 

/Styrelsen, 2020-09-15