Nyheter

Ny information gällande årets föreningsstämma

På grund av de rådande omständigheterna i världen gällande corona pandemin har styrelsen beslutat att flytta fram årets föreningsstämma.

Det nya datumet för föreningsstämman är torsdagen den 4:e juni 2020 kl: 18.00

En officiell kallelse inklusive dagordning offentliggörs 2-4 veckor innan stämman.

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen