Exempel på arbeten som endast får utföras av behörig elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer t.ex. dra nya ledningar och uttag/strömbrytare.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Installera dimmer

    Vi rekommenderar att man pratar med styrelsen först och att man använder sig av en certifierad el firma.


En säkring har gått, vad gör jag?
I din JM-lägenhet har du ett el-centralskåp där all el kommer in i bostaden. Från skåpet leds sedan elen ut i din lägenhet. I skåpet sitter automatsäkringar (vilka har ersatt den äldre typen av säkringar som skruvas fast).

När en automatsäkring är tillslagen pekar brytaren uppåt, om säkringen löser ut pekar brytaren neråt. Säkringen behöver inte bytas utan återställs genom att trycka upp brytaren igen. Om en automatsäkring löser ut ska du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen.

Exakt var varje säkring är kopplad framgår av ett schema som finns på insidan av luckan till elcentralskåpet.
Huvudsäkringen till lägenheten sitter vid din mätartavla i källaren. Om alla säkringar i lägenheten är hela så är kan det vara  en huvudsäkring som har löst ut. Dessa säkringar byter man själv och är av den gamla modellen (porslinssäkring)
 

Vad får jag göra själv?
Om du har nödvändig kunskap kan du byta strömbrytare, eluttag, armatur mm.
Dock kan du bli skadeståndsskyldig om du gör fel, så ta hjälp av behörig elektriker om du är minsta osäker.
Läs praktiska råd och tips kring el för lekman