Skötseln av denna fastighet, invändigt och utvändigt, sköts av HJT Service AB.

 

Hemsida www.hjt-service.se

Felanmälan vardagar 7-16                                    021-4750710 mail:

Felanmälan Jour övrig tid                                     021-4750710

 

Receptionen Nina Rejström                                021-4750700 mail:

 

Felanmälan - bostad

Felanmälan görs på hemsida www.hjt-service.se eller via mail eller via telefon 021-4750710 vardagar 7-16.
Felanmälan jour om det är sådan akut grad att det inte kan vänta till närmaste vardag 

 

Gäller funktionsfel i lägenheter så som el, vatten, avlopp, lås och fel i allmänna utrymmen.

 

OBS! Om bostadsrättsinnehavaren är underhållsansvarig för felet debiteras bostadsrättsinnehavaren. Kontrollera i Bostadspärmen För Bostadsrätt Genuan 2 för ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren.  

 

Fastighetsjouren

 

Gäller fel under kvällar, nätter och helger som måste åtgärdas omgående - Akuta fall.

 

Kostnaden för ärenden i den egna bostaden faktureras den boende. Kontrollera i Bostadspärmen För Bostadsrätt Genuan 2 för ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren

 

OBS! Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende i fastigheten kommer kostnad för utryckning debiteras boende som beordrat arbetet.

 

Kom ihåg att informera styrelsen om ärendet, .

 

 

Garantitid

 

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För blandare/vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet var garantitiden två år, gäller därför inte längre.

Fel som täcks av garantin för byggnadsarbeten, anmäls skriftligen till styrelsen som i sin tur anmäler till JM.

 

 

Byta namn dörr, postlåda, trappuppgång och porttelefon

 

Begäran om namnbyte gör man via . ()

 

Byta av telefonnummer till porttelefon görs via . Maximalt två nummer kan kopplas till porttelefonen.