Skötseln av denna fastighet, invändigt och utvändigt, sköts av MARK Fastighet.

 

 

Felanmälan - bostad

 

Felanmälan vardagar mellan kl. 7.00 - 16.00 021 - 475 65 00 eller via

 

Gäller funktionsfel i lägenheter så som el, vatten, avlopp, lås och fel i allmänna utrymmen.

 

OBS! Om bostadsrättsinnehavaren är underhållsansvarig för felet debiteras bostadsrättsinnehavaren. Kontrollera i Bostadspärmen För Bostadsrätt Genuan 2 för ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren.  

 

 

Fastighetsjouren

 

Vardagar mellan kl. 16.00 - 7.00 samt helger. 021 - 35 01 00

 

Gäller fel under kvällar, nätter och helger som måste åtgärdas omgående - Akuta fall.

 

Kostnaden för ärenden i den egna bostaden faktureras den boende. Kontrollera i Bostadspärmen För Bostadsrätt Genuan 2 för ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren

 

OBS! Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende i fastigheten kommer kostnad för utryckning debiteras boende som beordrat arbetet.

 

Kom ihåg att informera styrelsen om ärendet, .

 

 

 

Garantitid

 

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För blandare/vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet var garantitiden två år, gäller därför inte längre.

Fel som täcks av garantin för byggnadsarbeten, anmäls skriftligen till styrelsen som i sin tur anmäler till JM.

 

 

Byta namn dörr, postlåda, trappuppgång och porttelefon

 

Begäran om namnbyte gör man via

 

Byta av telefonnummer till porttelefon görs via . Endast ett nummer kan kopplas till porttelefonen.