I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter och belåning.
Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver.

Ekonomiska planen är godkänd av Boverket godkända intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket.
Den ekonomiska planen är en budget och prognos för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår

Ladda ned

Icon representing an icon       

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018 
Årsredovisning 2017 
Årsredovisning 2016 
Ekonomiskplan